Telineet parantavat tehokkuutta ja tuottavuutta

Tellingud. Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash
ADELANTE TELINEET OY

Kuinka telineet parantavat tehokkuutta ja tuottavuutta rakennustyömailla?

Telineiden käyttö rakennustyömailla on välttämätöntä työkaluja rakennusprojekteissa. Telineiden avulla voidaan saavuttaa korkeammalle sijaitsevat alueet, taata turvallinen työympäristö ja parantaa työn organisointia ja aikataulua. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin siihen, miten telineet tarkalleen parantavat tehokkuutta ja tuottavuutta rakennustyömailla.

Telineiden rooli rakennustyömailla: tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen

Yksi pääasiallinen tapa, jolla telineet parantavat tehokkuutta, on nopeampi ja helpompi pääsy työpaikalle. Telineet toimivat alustana, joka mahdollistaa työntekijöiden pääsyn korkeammalle alueelle ilman monimutkaisia tikapuita tai vaikeita rakenteita. Tämä auttaa vähentämään aikaa, joka kuluu pääsyyn ja liikkumiseen, ja mahdollistaa työntekijöiden keskittymisen keskeisiin rakennustöihin. Nopeampi pääsy tarkoittaa myös tehokkaampaa työaikaa ja parempaa tuottavuutta.

Lisäksi telineet auttavat järjestämään rakennustöitä ja vähentämään sekasortoa työmaalla. Telineiden käyttö mahdollistaa eri työvaiheiden erottelun, rajojen luomisen ja työn virtauksen hallinnan. Tämä tarkoittaa, että eri tiimit ja työvaiheet voivat tapahtua samanaikaisesti ilman, että ne häiritsevät toisiaan. Esimerkiksi yksi tiimi voi työskennellä ulkoseinien parissa samalla kun toinen tiimi asentaa sisäseiniä. Tämä lisää tehokkuutta, vähentää seisokkiaikaa ja mahdollistaa työn samanaikaisen suorittamisen.

Telineet mahdollistavat paremman työn organisoinnin ja logistiikan

Telineet mahdollistavat myös paremman työn organisoinnin ja logistiikan rakennustyömaalla. Ne mahdollistavat materiaalien helpon ja turvallisen siirtämisen korkeuksiin ja tarjoavat kätevää varastotilaa. Telineiden avulla työmateriaalit ja työkalut voidaan säilyttää lähellä, mikä vähentää ajan ja resurssien käyttöä, joka muuten menisi materiaalien ja työkalujen hankkimiseen kauempaa. Työkalujen helppo saatavuus auttaa työntekijöitä olemaan tuottavampia ja nopeuttamaan työprosesseja.

Lisäksi telineet lisäävät työturvallisuutta rakennustyömailla. Telineet tarjoavat työntekijöille vakaan alustan, jolla liikkua ja työskennellä korkealla. Kunnolla asennetut ja kiinnitetyt telineet takaavat turvallisen työympäristön ja vähentävät putoamisriskiä. Lisäksi telineet mahdollistavat työntekijöiden käyttää turvavarusteita, kuten turvavyötä ja suojakaiteita, mikä lisää työntekijöiden turvallisuutta ja vähentää loukkaantumisriskiä.

Telineiden käyttö rakennustyömailla auttaa myös ajan ja resurssien hallinnassa. Telineet voidaan asentaa ja purkaa nopeasti, mikä mahdollistaa työn joustavan sopeuttamisen tarpeiden mukaan. Telineiden käyttö mahdollistaa myös paremman aikataulun suunnittelun, koska eri työvaiheet voidaan suorittaa samanaikaisesti. Tämä lisää rakennusprosessin tehokkuutta ja mahdollistaa paremman aikataulussa pysymisen.

Yhteenveto

Telineet mahdollistavat myös paremman työn organisoinnin ja logistiikan rakennustyömaalla. Ne mahdollistavat materiaalien helpon ja turvallisen siirtämisen korkeuksiin ja tarjoavat kätevää varastotilaa. Telineiden avulla työmateriaalit ja työkalut voidaan säilyttää lähellä, mikä vähentää ajan ja resurssien käyttöä, joka muuten menisi materiaalien ja työkalujen hankkimiseen kauempaa. Työkalujen helppo saatavuus auttaa työntekijöitä olemaan tuottavampia ja nopeuttamaan työprosesseja.

Lisäksi telineet lisäävät työturvallisuutta rakennustyömailla. Telineet tarjoavat työntekijöille vakaan alustan, jolla liikkua ja työskennellä korkealla. Kunnolla asennetut ja kiinnitetyt telineet takaavat turvallisen työympäristön ja vähentävät putoamisriskiä. Lisäksi telineet mahdollistavat työntekijöiden käyttää turvavarusteita, kuten turvavyötä ja suojakaiteita, mikä lisää työntekijöiden turvallisuutta ja vähentää loukkaantumisriskiä.

Telineiden käyttö rakennustyömailla auttaa myös ajan ja resurssien hallinnassa. Telineet voidaan asentaa ja purkaa nopeasti, mikä mahdollistaa työn joustavan sopeuttamisen tarpeiden mukaan. Telineiden käyttö mahdollistaa myös paremman aikataulun suunnittelun, koska eri työvaiheet voidaan suorittaa samanaikaisesti. Tämä lisää rakennusprosessin tehokkuutta ja mahdollistaa paremman aikataulussa pysymisen.

Tellingud. Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

Telineiden käyttö rakennus- tai huoltotöissä

Scaffolding. Photo by Tobias Nii Kwatei Quartey on Unsplash
ADELANTE TELINEET OY

Yleisiä virheitä telineiden käytössä ja niiden välttäminen

Telineiden käyttö rakennus- tai huoltotöissä on yleinen käytäntö, koska ne mahdollistavat pääsyn korkeille alueille ja tarjoavat työntekijöille turvallisen alustan. Rakennustelineet ovat korvaamattomia työkaluja, mutta yleisten virheiden välttämiseksi on tärkeää varoa niitä. Tässä artikkelissa käsittelemme joitain yleisiä virheitä, joita tulisi välttää telineiden käytössä.

1. Väärä asennus:

Telineiden asentaminen vaatii tarkkuutta ja huolellista lähestymistapaa. Yksi yleisimmistä virheistä on telineiden epävakaus tai väärä asennus. Varmista, että telineet on koottu oikein valmistajan ohjeiden mukaisesti ja että ne ovat vakaita ja tiukasti kiinnitettyjä. Väärin asennetut telineet voivat olla vaarallisia työntekijöille ja lisätä putoamisvaaraa.

2. Väärä kuormituksen arviointi:

Telineiden kantavuus on tärkeä tekijä niiden turvallisuudessa. Liiallinen kuormitus voi johtaa telineiden romahtamiseen tai niiden rakenteen heikentymiseen. Ennen telineiden käyttöä varmista, että olet tietoinen niiden maksimikantavuudesta ja älä ylitä sitä. Huomioi sekä työntekijöiden paino että työkalujen ja materiaalien massa varmistaaksesi telineiden turvallisen käytön.

3. Riittämätön huolto:

Säännöllinen rakennustelineiden huolto on tärkeää niiden tehokkaan ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Usein virhe tapahtuu huollon laiminlyömisessä. Tarkista säännöllisesti telineet mahdollisten vaurioiden, ruosteen, löysien kiinnikkeiden tai kuluneiden osien suhteen. Vaihda vialliset osat ja tee tarvittavat korjaukset varmistaaksesi telineiden hyvän kunnon ja turvallisuuden.

4. Riittämättömät turvatoimenpiteet:

Telineillä työskenneltäessä on tärkeää käyttää asianmukaisia turvatoimenpiteitä. Usein unohdetaan kiinnittää turvavyötä tai käyttää asianmukaisia henkilösuojaimia, kuten kypärää tai suojalaseja. Turvatoimenpiteiden laiminlyönti lisää vahinkojen riskiä ja voi johtaa vakaviin seurauksiin. Varmista aina, että työntekijät käyttävät oikeita turvatoimenpiteitä ja ovat riittävästi koulutettuja telineiden turvalliseen käyttöön.

5. Riittämätön telineiden tuki:

Telineiden vakaus ja oikea tuki ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta. Usein tehdään virheitä käyttämällä riittämätöntä alustaa tai tukijärjestelmää, mikä voi aiheuttaa telineiden epävakautta ja romahtamista. Varmista, että telineiden peruslevyt on asennettu kunnolla ja että ne ovat vakaita ja tiukasti tuettuja. Oikea tuki varmistaa telineiden luotettavan ja turvallisen käytön.

6. Telineiden käyttö sopimattomissa sääolosuhteissa:

Sääolosuhteet voivat vaikuttaa telineiden käyttöön. Äärimmäiset sääolosuhteet, kuten voimakas tuuli, sade tai lumimyrsky, voivat vaikuttaa telineiden vakavuuteen ja turvallisuuteen. Vältä telineiden käyttöä epäsuotuisissa sääolosuhteissa ja noudata aina turvallisuusmääräyksiä. Jos sää huononee, keskeytä työskentely telineillä ja varmista työntekijöiden turvallisuus.

7. Riittämätön koulutus:

On tärkeää varmistaa, että telineillä työskentelevät henkilöt on asianmukaisesti koulutettu ja heillä on tarvittavat taidot ja tiedot. Kouluttamattomat tai riittämättömästi koulutetut työntekijät voivat tehdä virheitä ja olla vaarallisia sekä itselleen että muille. Varmista, että työntekijöillä on tarvittava tieto telineiden käytöstä, turvallisuusnäkökohdista ja koulutuksesta.

Yhteenveto

Telineillä työskentely vaatii huomiota yksityiskohtiin ja turvallisuuteen. On tärkeää välttää yleisiä virheitä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia tai vammoja. Oikea telineiden asennus, kantavuuden oikea arviointi, säännöllinen huolto ja asianmukainen turvatoimenpiteiden käyttö ovat kriittisiä tekijöitä telineiden turvallisessa käytössä rakennus- tai huoltotöissä. Varmista, että työntekijät on asianmukaisesti koulutettu ja noudata aina valmistajan ohjeita ja turvamääräyksiä, jotta telineiden käyttö on tehokasta ja turvallista.

Scaffolding. Photo by Tobias Nii Kwatei Quartey on Unsplash

Rakennustelineiden innovaatiot

Image by Hans from Pixabay.
ADELANTE TELINEET OY

Rakennustelineiden innovaatiot: uudet teknologiat ja suuntaukset, jotka muovaavat alaa

Rakennustelineiden innovaatiot ovat merkittävässä roolissa alan kehityksessä. Uudet teknologiat ja suuntaukset tuovat muutoksia, jotka parantavat telineiden käyttöä rakennusprojekteissa ja lisäävät työn tehokkuutta ja turvallisuutta. Tässä artikkelissa tutkimme telineiden innovaatioita ja esittelemme uusia teknologioita ja suuntaumuksia, jotka vaikuttavat alan kehitykseen.

Uudet materiaalit ja digitaaliset ratkaisut telineiden alalla

Viime vuosina telineiden alalla on tapahtunut merkittäviä innovaatioita. Yksi tärkeä suuntaus on ollut digitaalisten ratkaisujen ja rakennusteknologioiden integroiminen telinesysteemeihin. Esimerkiksi älykkäät telineet, jotka mahdollistavat telineiden tilan reaaliaikaisen seurannan ja hallinnan sekä antavat automaattisen hälytyksen mahdollisista puutteista tai ongelmista. Tällaiset järjestelmät auttavat vähentämään inhimillisen virheen riskiä ja parantavat telineiden käytön turvallisuutta.

Digitaalisten ratkaisujen lisäksi telineiden alalla on kehitetty myös uusia materiaaleja, jotka tarjoavat parempaa lujuutta, keveyttä ja kestävyyttä. Esimerkiksi kevyet alumiiniset telineet, jotka mahdollistavat helpomman kuljetuksen ja asennuksen samalla tarjoten riittävän lujuuden ja vakauden. Lisäksi on tutkittu ja sovellettu uusia materiaaleja, kuten hiilikuitukomposiitteja, jotka tarjoavat telineille suurempaa kestävyyttä ja vähentävät materiaalikustannuksia.

Telineiden alalla innovaatioiden joukkoon kuuluvat myös ergonomiset ratkaisut ja työvoimaa avustavat teknologiat. Esimerkiksi sähköiset tai hydrauliset järjestelmät, jotka auttavat telineiden asennuksen ja purkamisen automatisoimisessa ja vähentävät työvoiman rasitusta. Tällaiset ratkaisut parantavat työn tehokkuutta ja vähentävät fyysistä kuormitusta telineiden käyttäjille.

Huomiota on myös kiinnitetty ympäristöystävällisiin innovaatioihin telineiden alalla. Uudet suuntaukset sisältävät telineiden kehittämistä uusiutuvista materiaaleista, kuten bambusta tai kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja telineitä. Lisäksi tutkitaan energiatehokkaita ratkaisuja, jotka vähentävät telineiden käytöstä aiheutuvaa ekologista jalanjälkeä.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että telineiden innovaatiot ovat tuoneet merkittäviä muutoksia alalle. Uudet teknologiat ja suuntaukset ovat parantaneet telineiden käyttöä rakennusprojekteissa ja lisänneet työn tehokkuutta ja turvallisuutta. Alan jatkuva kehitys tuo mukanaan entistä edistyneempiä ratkaisuja ja teknologioita, jotka edistävät rakennusalan jatkuvaa kehitystä.

Image by Hans from Pixabay.

Layher-telineet ja Kiinan telineet: Edut ja haitat

Layher tellingud ja Hiina tellingud
ADELANTE TELINEET OY

Layher-telineet ja Kiinan telineet: Edut ja haitat

Layher-telineillä ja Kiinan telineillä on sekä vahvuuksia että heikkouksia, minkä vuoksi on tärkeää ymmärtää niiden eroja, jotta voidaan tehdä tietoinen päätös.

Layher-telineet

Laatu: Layher on saksalainen yritys, joka tunnetaan laadukkaista ja luotettavista telineistään. Heidän tuotteensa on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä tai alumiinista, mikä takaa suuremman kestävyyden ja kulutuksenkestävyyden.

Turvallisuus: Layher-telineiden suunnittelu ja rakenne on kehitetty turvallisuuden takaamiseksi. Heidän telineensä täyttävät tiukimmat eurooppalaiset standardit, kuten EN 12810 ja EN 12811.

Modulaarisuus: Layher tarjoaa modulaarisia telineitä, mikä tarkoittaa, että niitä voidaan mukauttaa erityiseen projektiin. Tämä mahdollistaa joustavuuden ja auttaa lyhentämään rakennusaikaa.

Hinta: Layher-telineet ovat yleensä kalliimpia kuin Kiinan telineet, mutta niiden korkeampi laatu ja luotettavuus voivat maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä.

Tyypilliset Kiinan telineet

Laatu: Kiinan telineiden laatu voi vaihdella, mutta ne eivät välttämättä täytä samoja laatuvaatimuksia kuin Layher-telineet. Tämä voi tarkoittaa, että Kiinan telineet eivät ole yhtä kestäviä ja kulutuksenkestäviä kuin Layher-telineet.

Turvallisuus: Kiinan telineet voivat täyttää erilaisia turvallisuusstandardeja, mutta ne eivät välttämättä ole yhtä tiukkoja kuin Euroopan standardit. Tämä tarkoittaa, että Kiinan telineiden turvallisuus voi olla alempi kuin Layherilla.

Modulaarisuus: Kiinan telineet voivat olla vähemmän modulaarisia kuin Layher tarjoaa, mikä tarkoittaa, että niiden mukauttaminen erityiseen projektiin voi olla monimutkaisempaa ja aikaa vievää.

Hinta: Kiinan telineet ovat yleensä halvempia kuin Layherin telineet, mutta niiden alhaisempi hinta voi tuoda mukanaan kompromisseja laadun ja turvallisuuden suhteen.

Valittaessa Layherin ja Kiinan telineitä

Valittaessa Layherin ja Kiinan telineitä tulee ottaa huomioon niiden edut ja haitat. Layher tarjoaa korkeampaa laatua, turvallisuutta ja modulaarisuutta, mutta niiden hinta voi olla kalliimpi. Kiinan telineet ovat halvempia, mutta niiden laatu ja turvallisuus saattavat olla alhaisempia. Valinta riippuu erityisestä projektista, budjetista ja tarpeista. Ennen päätöksen tekemistä harkitse seuraavia tekijöitä:

Budjetti: Jos budjetti on sinulle tärkein tekijä, Kiinan telineet saattavat olla sopivampi vaihtoehto. Kuitenkin muista, että alhaisempi hinta ei välttämättä aina takaa laatua ja turvallisuutta. On tärkeää löytää luotettava toimittaja, joka pystyy tarjoamaan laadukkaita tuotteita.

Projektin monimutkaisuus: Jos projektisi vaativat korkeampaa laatua ja joustavuutta, Layher-telineet saattavat olla parempi valinta. Niiden modulaarinen muotoilu mahdollistaa niiden mukauttamisen projektiin sopiviksi, tarjoten samalla suurempaa turvallisuutta ja kestävyyttä.

Turvallisuusvaatimukset: Jos turvallisuus on sinulle kriittisen tärkeää, Layher-telineet ovat todennäköisesti parempi valinta. Niiden tuotteet täyttävät tiukimmat eurooppalaiset standardit, mikä takaa turvallisemman työympäristön työntekijöille.

Toimittajien luotettavuus: Valitse toimittaja, joka on tunnettu laadukkaista tuotteistaan ja hyvästä asiakaspalvelusta. Tutki heidän mainettaan ja kysy suosituksia muilta rakennusalan yrityksiltä varmistaaksesi, että teet oikean valinnan.

Lopulta on tärkeää arvioida erityiset tarpeesi ja tavoitteesi sekä tehdä tietoinen päätös, joka perustuu laatuun, turvallisuuteen, joustavuuteen ja budjettiin. Layher-telineet tarjoavat yleensä korkeampaa laatua ja turvallisuutta, kun taas Kiinan telineet voivat olla halvempia ja sopivia yksinkertaisempiin projekteihin. Kuitenkin muista, että riippumatta siitä, mitä telineitä valitset, on tärkeää noudattaa turvallisuusvaatimuksia ja huolto-ohjeita työntekijöiden turvallisuuden ja projektien menestyksen takaamiseksi.

Katso lisää: Telinetuotteet | Telinepalvelut | Haluatko ammattitaitoista telineiden asennuspalvelua? Ota meihin yhteyttä heti: Yhteystiedot

Layher tellingud ja Hiina tellingud

Telinepeitteet rakennus- ja huoltotöissä

Tellingute katted ehitus- ja hooldustöödel
ADELANTE TELINEET OY

Telinepeitteet rakennus- ja huoltotöissä

Telinepeitteet ovat tärkeitä osia rakennus- ja huoltotöissä, tarjoten suojaa, turvallisuutta ja tehokkuutta. Telinepeitteet eivät ainoastaan auta varmistamaan työntekijöiden turvallisuutta ja mukavuutta, vaan ne auttavat myös säilyttämään rakennusmateriaalien laatua ja pidentämään kohteen elinikää. Tässä artikkelissa käsittelemme erilaisia telinepeitteitä, niiden etuja, asennusvinkkejä ja parhaita käytäntöjä, jotta voit optimoida rakennusprojektiesi tulokset.

Telinepeitteiden tyypit

 • A. Verkkopeitteet
 • B. Kalvopeitteet (vahvistettu kalvo)
 • C. Kangaspeitteet
 • D. PVC-peitteet

Telinepeitteiden edut

 • A. Työntekijöiden turvallisuuden ja mukavuuden takaaminen
 • B. Rakennusmateriaalien laadun säilyttäminen
 • C. Kohteen eliniän pidentäminen
 • D. Ympäristönsuojelu

Telinepeitteiden asennus

 • A. Oikean peitteen valitseminen
 • B. Peitteen asianmukainen asennus ja kiinnitys
 • C. Säännöllinen tarkastus ja huolto

Parhaat käytännöt telinepeitteiden käytössä

 • A. Telinepeitteiden suunnittelu ja asennus projektin mukaisesti
 • B. Työntekijöiden koulutus ja tietoisuuden lisääminen
 • C. Kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden varmistaminen

Telinepeitteet ovat olennainen osa rakennus- ja huoltotöitä, auttaen varmistamaan turvallisuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Oikean peitteen valitseminen ja asentaminen auttaa työntekijöitä keskittymään tehtäviinsä ja takaa rakennusmateriaalien laadun ja kohteen eliniän pidentämisen. Varmista, että noudatat parhaita käytäntöjä sekä asennat ja huollat telinepeitteet oikein, jotta projektisi onnistuvat.

Miksi telinepeitteet ovat tärkeitä?

Tässä on joitakin syitä, miksi peitteet ovat tärkeitä:

 1. Turvallisuus – peitteet takaavat turvallisen työympäristön työntekijöille, jotka joutuvat rakennusprosessin aikana liikkumaan ja työskentelemään korkeuksissa. Peitteet vähentävät putoamisvaaraa ja auttavat välttämään vammoja ja onnettomuuksia.
 2. Stabiilisuus – peitteet takaavat rakenteen stabiilisuuden rakennusprosessin aikana. Ne suojaavat rakennuksen seiniä, pilareita ja muita rakenteellisia osia.
 3. Helppo pääsy – peitteet mahdollistavat työntekijöiden pääsyn helposti korkeuksiin, joissa heidän on tehtävä rakennustöitä, mahdollistaen rakennuksen seinien, kattojen ja muiden rakenteiden rakentamisen tai remontoinnin.
 4. Tehokkuus – peitteet lisäävät rakennusprosessin tehokkuutta, koska ne mahdollistavat työntekijöiden työskentelyn suurissa korkeuksissa ja nopeammin, sekä tehdä se turvallisesti ja stabiilisti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että telinepeitteet luovat turvallisen ja stabiilin työympäristön, helpon pääsyn ja lisäävät rakennusprosessin tehokkuutta. Telinepeitteet takaavat rakennusprosessin aikana rakennuksen tai rakenteen turvallisuuden ja stabiilisuuden sekä vähentävät vammojen ja onnettomuuksien riskiä.

Katso lisää: Telinesuojat | Haluatko ammattitaitoisen telineiden asennuspalvelun tai peitteitä? Ota meihin yhteyttä heti: Yhteystiedot

Tellingute katted ehitus- ja hooldustöödel

3 tärkeintä syytä käyttää rakennustelineitä

Ehitustellingud
ADELANTE TELINEET OY

3 tärkeintä syytä käyttää rakennustelineitä.

Tässä artikkelissa tuomme esiin 3 tärkeintä syytä käyttää rakennustelineitä. Telineet ovat väliaikaisia alustoja, joita käytetään rakennusprosessissa, rakenteiden korjauksessa, puhdistamisessa ja myös rakennusmateriaalien nostamisessa ja säilyttämisessä telineillä, jotta taataan paras työnjärjestys. Telineet asennetaan ennen rakentamista tai huoltotöiden aloittamista, ja riippumatta rakennuksen tai rakenteen koosta, telineet ovat aina tarpeellisia. Kaikkea tätä tehdään myös työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi rakennuksen huollon tai rakentamisen aikana.

Alla on 3 tärkeintä syytä käyttää rakennustelineitä ja miksi rakennusteollisuus käyttää telineitä: 

Telineet takaavat turvallisuuden

Turvallisuus on rakennustyömailla ensisijaisen tärkeää, ja siksi telineiden käyttö muuttuu merkittäväksi työntekijöille turvallisen työympäristön luomisessa, kun he työskentelevät rakennuksen rakentamisen aikana maanpinnan yläpuolella. Telineiden käytön toinen etu on, että ne tarjoavat tasaisen ja tasapainoisen työalustan, joka mahdollistaa useamman työntekijän työskentelyn samanaikaisesti. Tämä on välttämätöntä, koska se mahdollistaa rakennustöiden nopeamman ja järjestäytyneemmän suorittamisen, ja työntekijöillä on helpompi säilyttää tasapaino, minkä ansiosta perusteettomien onnettomuuksien todennäköisyys vähenee ja riskit hallitaan. Telineille asennettujen alustojen kaiteet ovat välttämättömiä turvallisuuden kannalta ja vähentävät myös loukkaantumisriskiä. Lisäksi telineet ja telinepeitteet ovat tärkeitä myös jalankulkijoiden turvallisuuden varmistamiseksi. Lue lisää: Telinepeitteet

Helppo ja mukava pääsy

Korkeiden rakennusten rakentaminen ei ole helppo tehtävä, koska rakennuksissa on paljon paikkoja, joihin työntekijöiden on lähes mahdotonta päästä ilman telineiden apua. Nämä voivat sijaita rakennuksen seinillä tai kattojen alla, ja telineiden avulla kaikki tuodaan käden ulottuville. Näin ollen telineet ratkaisevat myös tämän ongelman, ja työntekijät voivat keskittyä työhönsä ongelmitta ja ilman riskejä. Eri telineiden ratkaisut tarjoavat yksinkertaisia ratkaisuja työtehtävien helpoksi ja tehokkaaksi suorittamiseksi.

Sijaintietu

Rakennustelineiden suuri etu on niiden strateginen sijainti, jonka telinealusta tarjoaa työntekijöille. Vaikka tähän tarkoitukseen voidaan käyttää myös tikapuita, ne eivät kuitenkaan tarjoa tukevaa työalustaa, jossa työntekijät voivat työskennellä turvallisesti. Telineiden avulla työntekijät pääsevät suoraan seinän tai katon osien eteen, mikä takaa parhaan työnjärjestyksen. Lisäksi tikkaat eivät mahdollista useamman työntekijän työskentelyä vierekkäin ja samanaikaisesti.

Edellä mainitun perusteella pitäisi olla selvää, että rakennustelineet ovat erittäin tarpeellinen osa rakennusteollisuudessa, eikä ole väliä, onko kyseessä rakentaminen tai minkä tahansa rakennuksen korjaus tai huolto. Telineet eivät ainoastaan nopeuta rakennustöiden valmistumista, vaan takaavat myös työntekijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuuden rakennustyömailla. Siksi on ehdottomasti löydettävä luotettava telineiden asentaja omiin rakennustöihisi.

Haluatko ammattitaitoista telineiden asennuspalvelua? Ota meihin yhteyttä heti! Yhdeystiedot

Telineiden asennus Kansalliskirjastoon

ADELANTE TELINEET OY

Telineiden asennus Kansalliskirjastoon ja Noblessnerin kortteliin

Adelantetelineet.fi vuoden 2022 suurimpiin töihin kuuluvat epäilemättä telineiden asennus Kansalliskirjastoon ja Noblessnerin kortteliin. Olemme myös aktiivisesti osallistuneet telineiden asennuksiin Skandinavian maissa vuonna 2022. Tallinnan Kansalliskirjasto on aloittanut kunnostustyöt, joihin Adelante on otettu mukaan tekemään perusteellisen uudistuksen.

Adelante Telineet käyttää Layher-telinejärjestelmiä, jotka ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja ja rakennustelineiden valmistuksen johtajia. Layherin telinejärjestelmät, kattorakenteet ja kulkuaukkojärjestelmät ovat erittäin arvostettuja, koska nykypäivänä arvostetaan yksinkertaisuutta, nopeutta, turvallisuutta ja monikäyttöisyyttä kaikilla aloilla. Layherin telinejärjestelmät tarjoavat monia mahdollisuuksia telineiden asennukseen. Kansalliskirjastoon telineiden asennuksessa Layherin telinejärjestelmät olivat suureksi avuksi.

Telineiden asennus Kansalliskirjastoon

Tallinnan Tõnismäellä sijaitseva Tõnismägi 2 -osoitteen kirjastotalo rakennettiin vuosina 1985–1993. Arkkitehteina toimivat Raine Karp ja sisustussuunnittelija Sulev Vahtra. Kahdeksankerroksisen rakennuksen kaksi kerrosta sijaitsevat maan alla, ja se on Baltian suurin kirjasto, johon mahtuu 600 lukijaa, konferenssikeskus, teatterisali ja näyttelytilat. Kansalliskirjaston kunnostustöiden tavoitteena on muuttaa perusteellisesti tilajärjestelyjä käyttämällä nykyaikaisia materiaaleja, joiden avulla tehdään Kansalliskirjasto mukavaksi ja nykyaikaiseksi.

Tallinnan Kansalliskirjasto on tiedon, tieteen, kehityksen ja kulttuurin keskus, joka on toiminut eri nimillä ja eri tehtävissä vuodesta 1918 lähtien. Uudistettu kansalliskirjasto haluaa olla avoin kaikille, ja siellä vietetty aika tulee olemaan jännittävää. Kansalliskirjaston kunnostustyöt valmistuvat suunnitelmien mukaan vuonna 2025, ja palvelut avataan vuonna 2026.

Telineiden asennus Noblessnerin korttelin rakennuksiin

Adelante Tellingud OÜ on jälleen mukana asentamassa telineitä Noblessnerin korttelin rakennuksiin. Noblessnerin kortteli sijaitsee Tallinnassa, Kalamajassa, lähellä Lennusatamaa, joka on vanha tsaarinaikainen sukellusvenetehdas, jolle on rakennettu uusi kiinteistökehitys – Noblessnerin satamakaupunki. Adelante Tellingud OÜ on jo menestyksekkäästi osallistunut Merko Ehitus Eesti AS:n kanssa maaliskuussa 2017 telinejärjestelmien ja väliaikaisten kattojen asennukseen Staapli 3, 4, 8 ja 12 rakennuksille. Lue lisää: Telineiden asennus Noblessnerissa

Haluatko ammattitaitoista telineiden asennuspalvelua? Ota meihin yhteyttä heti!